COVID-19 maatregelen

 

Update: 15 December

 

De gezondheid en de veiligheid van onze klanten en medewerkers zijn onze belangrijkste prioriteit. Tegelijkertijd willen wij de continuïteit van onze dienstverlening zoveel mogelijk garanderen, gezien het belang om in deze tijden goed te kunnen blijven communiceren. Wij zien een grote vraag naar onze oplossingen vanuit diverse kanten uit de samenleving zowel vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de zorg.

 

Wij zullen in lijn met de nieuwe overheidsmaatregelen de verplichting tot het dragen van een mondkapje invoeren op onze studio locaties. Verder zijn er geen extra gevolgen of beperkingen voor onze studio’s en uw uitzendingen. Onze klanten mogen met maximaal 4 personen onze studio locaties bezoeken; maximaal 3 personen voor de camera en 1 moderator.

 

Wij hebben voor, ten minste de komende 4 weken, de volgende aanvullende maatregelen getroffen:

 

  • alleen voor de camera, kan het mondkapje worden verwijderd. Indien nodig, liggen er mondkapjes voor u klaar;
  • sprekerswissels kunnen we nu niet faciliteren;
  • bij het bezoek aan een van onze locaties vragen wij u het registratieformulier in te vullen.

 

Overige eerder genomen maatregelen zijn:

 

  • maximaal 3 sprekers in de studio;
  • mogelijkheid om extra sprekers op afstand in de studio uitzending te halen;
  • maximaal 1 persoon achter de schermen. Er is altijd de mogelijkheid om te modereren op afstand via onze moderatie applicatie;
  • werken met microfoons op een standaard in plaats van “wang microfoons”;
  • 1,5 meter afstand positie is duidelijk gemarkeerd in studio en overige ruimtes;
  • na elke uitzending wordt de studio gedesinfecteerd.

 

 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM wat betreft hygiëne en aanwezigheid op locatie. Wij vragen u met griepklachten en koorts niet naar onze locaties te komen. Dit geldt ook wanneer één van uw huisgenoten deze klachten vertoont.

 

Indien één of meerdere sprekers niet naar de studio mogen of kunnen komen dan bieden wij de mogelijkheid deze op afstand in de uitzending te brengen. Voor annulering of verplaatsing van de uitzending zijn onze reguliere voorwaarden van toepassing.

 

Tot slot, wij volgen de situatie nauwgezet. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn, dan kunnen we nieuwe richtlijnen uitvaardigen, waarover we u dan opnieuw zullen informeren.

 

Wij danken u voor uw medewerking.